Regulamin


Jesteś na stronach jednej z domen zarejestrowanych i prowadzonych przez Grupę iTTv®.

Zarejestrowanie się jako użytkownik w Serwisie oraz korzystanie z oferowanych tu usług bez rejestracji oznacza akceptację Regulaminu użytkowników Serwisu iTTv®.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości co do naruszenia opisanych zasad i warunków, prosimy o kontakt, którego różne formy dostępne są w zakładce kontakt.


Jesteś na stronach jednej z domen zarejestrowanych i prowadzonych przez Grupę iTTv®. Zarejestrowanie się jako użytkownik w Serwisie oraz korzystanie z oferowanych tu usług bez rejestracji oznacza akceptację Regulaminu użytkowników Serwisu iTTv®.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem. W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości co do naruszenia opisanych zasad i warunków, prosimy o kontakt, którego różne formy dostępne są w zakładce kontakt.

Regulamin użytkowników, Polityka Prywatności i zasady korzystania z Serwisów iTTv®.

1. Ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisów iTTv®:
Własność Serwisów iTTv®:

Serwis iTTv®, umieszczony i publikowany w domenie internetowej www.ittv.pl – oraz innych domenach sygnowanych znakiem handlowym lub logotypem iTTv® jest realizowany przez Grupę iTTv®.

Grupa iTTv®, jest projektem współpracujących ze sobą firm i osób fizycznych skupionych wokół właściciela domen www.magiccam.pl i www.ittv.pl oraz szeregu innych domen - Andrzeja Filipowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Andrzej Filipowicz; 20-850 Lublin; ul.Radzyńska 10/70; NIP 712-143-91-12; tel-kom.: (0) 602 344 528 .

Nazwa i znak graficzny iTTv zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP i uzyskały Świadectwo Ochronne o numerze R-219050. Prawo do używania znaku iTTv zostało wybronione w Urzędzie Patentowym RP przed roszczeniami jednej z największych i najstarszych w UE komercyjnych stacji telewizyjnych.

Grupa iTTv® udostępnia w swoim Serwisie materiały i treści zarejestrowane i pochodzące z przeprowadzanych transmisji i fotorelacji, a w szczególności utwory audiowizualne, tekstowe, dźwiękowe, opierające się na wykorzystaniu kamer internetowych oraz specjalnych aplikacji i programów działających na stronach internetowych Serwisu iTTv®. Zamieszczone w stronach Serwisu teksty, grafiki, multimedia oraz elementy aplikacji programistycznych, obsługujące i generujące strony, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich, a wyłączne prawa do nich przysługują Grupie iTTv®, jej partnerom lub podmiotom współpracującym, a także autorom, producentom oraz innym osobom uprawnionym autorsko lub z tytułu praw pokrewnych. Korespondencja elektroniczna otrzymywana przez użytkowników stanowi element Serwisu.

Użytkowanie Serwisu iTTv®:
Użytkownikiem Serwisu jest każdy, kto odwiedza witryny oraz korzysta z treści stron internetowych, a także z wszystkich treści lub materiałów zamieszczonych w domenie www.ittv.pl oraz innych witrynach sygnowanych logotypem lub nazwą iTTv - w dowolnej formie, a w szczególności za pośrednictwem teletransmisji przez Internet, fale radiowe, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe i telekomunikacyjne urządzenia mobilne oraz inne środki przekazu.

Akceptacja zasad i warunków:
Użytkownicy przebywający na stronach Serwisu iTTv® powinni zapoznać się z zasadami i warunkami korzystania z Serwisu. Jeżeli nie zgadzają się z ich treścią, powinni opuścić te internetowe strony i zaniechać korzystania z ich treści lub materiałów. Zgoda na wykorzystanie danych: Rejestracja w Serwisie iTTv® lub podjęcie innych czynności, które wymagają podania danych adresowych, oznaczają automatyczną zgodę na przetwarzanie tych danych w zakresie wymaganym dla realizacji usług Serwisu.

Naruszenie Zasad:
Użytkownicy naruszający w jakikolwiek sposób przedstawione tutaj zasady i warunki utracą prawo do korzystania z usług Serwisu.

Monitorowanie aktywności użytkowników:
Serwis iTTv® jest uprawniony do przeglądania treści lub materiałów umieszczanych na stronach Serwisu przez użytkowników Serwisu, monitorowania i modyfikacji tych treści oraz usuwania ich zgodnie ze swoim uznaniem, w przypadku, kiedy naruszają regulamin. Jednocześnie Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użytkowników oraz ich działalność i aktywność, a co za tym idzie, nie jest zobowiązany do jej nadzorowania i monitorowania.

Polityka Prywatności Grupy iTTv®.

Grupa iTTv® z siedzibą w Lublinie, właściciel serwisów iTTv.pl, MagicCam.pl, iTTv.Lublin.pl, BocianyOnline.pl, JerzykiOnline.pl, OrlikiOnline.pl, OrlyOnline.pl, MszeOnline.pl, Nadawaj.tv, WideoCzty.pl oraz wszystkich pozostałych serwisów WWW i WAP sygnowanych znakiem iTTv® - szanując prywatność użytkowników kładzie wielką wagę do respektowania przysługujących im praw, a w sposób szczególny prawa do ochrony prywatności.

Ze względu na komfort użytkowników naszych serwisów oraz zakres świadczonych przez nas usług zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane związane z obecnością użytkowników i wydajnością serwerów obsługujących w/w serwisy www i WAP. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zakres oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych związanych z obecnością użytkowników we wszystkich naszych serwisach internetowych.

Grupa iTTv® zbiera i przetwarza dane osobowe oraz inne dane nie posiadające przymiotu danych osobowych. Zbieranie i przetwarzanie tych danych odbywa się automatycznie lub z inicjatywy użytkowników.

Korzystając z internetowych serwisów Grupy iTTv® akceptujesz Użytkowniku zasady zawarte i opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Cookies:
Grupa iTTv® nie używa tej technologicznej formy monitoringu zachowań użytkowników w swoich serwisach. W przypadku rozpoczęcia używania plików cookies w swoich serwisach, użytkownicy zostaną o tym poinformowani zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi i etyką biznesową.

Strony i serwisy Grupa iTTv® udostępniające transmisje online, VOD, autoryzację użytkowników czatów, wideoczatów, wideokonferencji oraz paneli sterowania kamerami, instalują w komputerach użytkowników "Cookies". Ze względu na zabezpieczenia serwerów strumieniowych, webowych odtwarzaczy multimedialnych, czatów, wideoczatów, wideokonferencji oraz paneli sterujących kamerami wyłączenie przez użytkowników "Cookies" może spowodować, że dostęp do transmisji, retransmisji(VOD) oraz sterowania kamerami będzie niemożliwy.

Grupa iTTv® nie odpowiada za używanie plików cookies i ich zawartość, a wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach naszych serwisów.

Automatyczne zbieranie i przetwarzanie danych:
Podczas wizyt Internautów w serwisach WWW i WAP Grupy iTTv®, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt tj. adresy IP terminali sieci WWW I WAP, czas trwania wizyt, wielkość transferu danych, nazwy domen, typy przeglądarek, typy systemów operacyjnych, oraz inne informacje związane z wydajnością i bezpieczeństwem serwerów obsługujących serwisy - dane te nie pozwalają na jednoznaczne identyfikowanie użytkowników i zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane, które są zbierane wtedy, kiedy się z nami kontaktujesz: Wszelkie Twoje kontakty z nami, których celem jest dokonanie zamówienia, złożenia reklamacji, zgłoszenia uwag, sugestii, a dokonywane za pomocą wszelkich środków kontaktu pośredniego i bezpośredniego(formularz na stronach internetowych, e-mail, telefon) wymaga przekazania nam danych osobowych użytkownika serwisu w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz możliwości kontaktu zwrotnego. Dotyczy to danych osobowych, które wcześniej zostały podane przez użytkowników naszych serwisów lub podanych w czasie pierwszego kontaktu. Podanie tych samych danych nie jest konieczne, może być natomiast pomocne i niezbędne do dokonania wybranych czynności lub uzyskania informacji, które interesują użytkowników.

Dane, które są zbierane podczas rejestracji:
Wybrane funkcje, części i składniki naszych internetowych serwisów, mogą wymagać rejestracji zainteresowanych nimi użytkowników. Podczas rejestracji zostaniecie poproszeni o podanie swoich danych osobowych oraz o podanie danych nie mających takiego statusu i charakteru, które również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych oraz innych danych oraz zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe, bo jest fakultatywne(dobrowolne), ale mogą być niezbędne do świadczenia przez Grupę iTTv® usług w ramach internetowych serwisów WWW i WAP.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Grupę iTTv® działającą jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz pełne prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich korekty(poprawiania), a także do wszelkich innych czynności zawartych w regulaminie serwisów. W wymienionych wyżej sprawach skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych zawartych w potwierdzeniu rejestracji lub korzystając z wybranej formy komunikacji, które znajdują się w dziale "Kontakt".

Wykorzystywanie gromadzonych i przetwarzanych danych: Dane osobowe, które podaje użytkownik naszych serwisów, a na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu, które obejmowała zgoda oraz w każdym innym celu dozwolonym ustawą.

Wszystkie dane zbierane automatycznie mogą być użyte i wykorzystane do analizy zachowań użytkowników, ilości i czasu połączeń, transferu danych od i do użytkownika, geolokalizacji oraz innych danych służących zbieraniu danych demograficznych o użytkownikach naszych serwisów i ewentualnego raportowania ruchu na stronach serwisów oraz przekazywania stosownych informacji partnerom i klientom naszych usług.

Dane zbierane w trakcie wszelkiej formy kontaktów i korespondencji pomiędzy użytkownikami serwisów, a Grupą iTTv® będą wykorzystane jedynie i wyłącznie w celu najlepszej w naszej wierze, profesjonalnej, pełnej i sprawnej pomocy oraz odpowiedzi na zapytania użytkowników naszych internetowych serwisów.

W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z naszych serwisów połączonego z naruszeniem prawa oraz dobrych obyczajów oraz bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Grupą iTTv® będzie miała prawo i obowiązek udostępnić dane użytkowników, w tym również dane osobowe, upoważnionym do tego organom(wymiar sprawiedliwości) tylko w sytuacjach przewidzianych prawem.

W jaki sposób będziemy się z kontaktować z użytkownikami?
Jeżeli podczas korzystania z serwisów wybierzesz dostępną w nich opcję "powiadomienie e-mail" albo podobną formę, to możesz otrzymywać od nas zgodne z Twoją prośbą i wolą wiadomości e-mail. Jeżeli podczas korzystania z serwisów wybierzesz dostępną w nich opcję "powiadomienie SMS" albo podobną formę(MMS), to możesz otrzymywać od nas zgodne z Twoją prośbą i wolą wiadomości SMS/MMS.

Jeżeli wypełniając webowy formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość z pytaniem, prośbą, reklamacją lub zamówieniem, to możemy skontaktować się z Tobą w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie telefonicznie, SMS/MMS, e-mail.

Partnerzy, klienci i kooperanci:
Polityka Prywatności publikowana w serwisach Grupy iTTv® nie dotyczy stron internetowych i serwisów podmiotów zewnętrznych, których nazwy, logotypy oraz dane kontaktowe lub linki zawarte są w naszych serwisach.

Modyfikacje i zmiany Polityki Prywatności Grupy iTTv®. Serwisy WWW i WAP Grupy iTTv®, stosowane technologie oraz oferty handlowe usług i towarów i związane z nimi standardy ulegają stale rozszerzaniu. Oznacza to, że Grupa iTTv® będzie zmuszona wprowadzać modyfikacje i zmiany w Polityce Prywatności. Każda zmiana i zmodyfikowana wersja Polityki Prywatności będzie niezwłocznie publikowana na stronach serwisów, a wraz z tym stosowne komunikaty informujące o terminie, od którego będą obowiązywały wprowadzone modyfikacje i zmiany. Wszelkie modyfikacje i zmiany Polityki Prywatności będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 45 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności oraz naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt korzystając z wybranej formy komunikacji dostępnej w zakładce "Kontakt" naszego serwisu głównego tzn. strony www.ittv.pl .

2.Dostępność usług oraz zawartości Serwisu:
Dostępność usług:
Serwis iTTv®, za pośrednictwem swoich stron internetowych, oferuje użytkownikom Serwisu zbiór treści, materiałów i usług związanych z transmisjami internetowymi. Użytkownik może korzystać z treści i usług zawartych i opublikowanych w Serwisie, jeżeli dostęp do nich nie jest ograniczony przez administratorów Serwisu, a korzystanie to nie narusza obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, regulaminu oraz, w szczególności, postanowień niniejszych zasad.

Charakter usług:
Na obecnym etapie prac prowadzonych przez Serwis iTTv® wszystkie usługi oferowane przez Serwis internetowy iTTv®, w szczególności usługi wiążące się z przekazem transmisji internetowych, mają charakter testowy i za cel stawiają sobie wypracowanie właściwego modelu działań. W związku z tym Serwis iTTv® nie gwarantuje pełnej dostępności i funkcjonalności wszystkich oferowanych usług dla wszystkich użytkowników jednocześnie.

Zakończenie usług:
Serwis internetowy iTTv® zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do treści i usług, zmiany warunków ich świadczenia lub zaniechania świadczenia usług – bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Niniejsze postanowienie wyłącza odpowiedzialność Serwisu iTTv® wobec użytkowników oraz osób trzecich, które mogłyby podnosić roszczenia z powodu zakłócenia, zmiany lub zaniechania świadczenia usług przez Serwis internetowy.

Dozwolony użytek:
Serwis iTTv® upoważnia swoich użytkowników do przeglądania i korzystania z treści lub materiałów oraz usług i narzędzi zamieszczonych na jego stronach internetowych tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnego użytku osobistego.

3. Zobowiązania użytkownika Serwisu:
Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zakazu: Publikacji treści pochodzących z Serwisu iTTv® w środkach masowego przekazu - w tym na innych stronach internetowych – bez pisemnej zgody właścicieli Serwisu, oraz podania autorstwa i źródła tych informacji. Publikowania na stronach iTTv®, przesyłania na listę dyskusyjną, chat, wysyłania listem e-mail lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści, których udostępnianie jest zakazane przez przepisy prawa, zawierających materiały rażące, godzących w cudzą godność, szerzących nienawiść rasową, naruszających cudzą prywatność lub w powszechnym odczuciu o charakterze kontrowersyjnym. Naruszania praw autorskich lub pokrewnych twórców, artystów, producentów, wykonawców - lub innych osób - do utworów i treści umieszczonych w Serwisie iTTv® naruszania dóbr osobistych użytkowników Serwisu lub osób trzecich przesyłania i udostępniania za pośrednictwem Serwisu iTTv® treści zdobytych nielegalnie, informacji poufnych dotyczących osób fizycznych i prawnych, materiałów zawierających wirusy (szkodliwe programy) komputerowe i telekomunikacyjne, niechcianych i nieautoryzowanych materiałów promocyjnych i reklamowych (spam) oraz informacji prawnie chronionych, w tym w szczególności naruszających cudze prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa wyłączne zakłócania działania Serwisu iTTv®, jego systemów komputerowych, serwerów i sieci zależnych lub podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu lub jego składowych uniemożliwienia lub zakłócania innym użytkownikom użycia narzędzi komunikacyjnych przetwarzania lub udostępniania danych osobowych innych użytkowników. podszywania się pod tożsamość innych osób fizycznych lub prawnych, a w szczególności administratorów lub innych użytkowników Serwisu Użytkownik, w chwili zarejestrowania się, wyraża automatyczną zgodę na następujące warunki: Serwis iTTv® ma prawo do usunięcia ze swoich stron treści zamieszczanych przez użytkownika, które naruszają postanowienia zawarte w niniejszych zasadach i warunkach, a także naruszają dobre obyczaje, dobra osobiste lub są niezgodne z wewnętrznymi regulacjami oraz wizerunkiem Właściciela Serwisu, jego podmiotów stowarzyszonych lub współpracujących osób prawnych i fizycznych jest zobowiązany do powiadomienia administratorów Serwisu iTTv® o znanych mu naruszeniach lub próbach naruszenia tych zasad i warunków korzystanie z treści i usług Serwisu iTTv® jest dozwolone wyłącznie poprzez interfejs udostępniony publicznie przez jego administratorów; korzystanie z oprogramowania modyfikującego działanie tego interfejsu - a w szczególności omijającego zabezpieczenia, działającego szkodliwie lub umożliwiającego nieautoryzowany dostęp do danych i usług – jest zabronione i stanowi naruszenie prawa użytkownik korzysta z treści i usług dostarczanych przez Serwis tylko i wyłącznie na własne życzenie; usługi są dostarczane bez żadnych gwarancji - w tym również gwarancji ich dostępności.

4. Zastrzeżenia Prawne Serwisu:
Ochrona znaków towarowych, nazw, marek handlowych lub fabrycznych właścicieli Serwisu oraz podmiotów współpracujących podlegają ochronie prawnej i wykorzystanie ich bez zgody podmiotów uprawnionych jest zabronione. Ich prezentacja na stronach internetowych Serwisu następuje wyłącznie w celach informacyjnych. Prawa autorskie: Zamieszczone na stronach internetowych Serwisu wszelkie materiały lub treści, a w szczególności utwory filmowe, tekstowe, graficzne i multimedialne są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa do nich przysługują ich uprawnionym podmiotom. Zamieszczenie tych materiałów na stronie internetowej Serwisu ma charakter informacyjny a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w niniejszym Regulaminie, następujące bez zgody podmiotów uprawnionych, jest naruszeniem prawa. Ograniczenie odpowiedzialności: Serwis iTTv®, oraz współpracujące z nim osoby fizyczne lub prawne - w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody - łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych, przerw w prowadzeniu działalności i innych - które mogą powstać na skutek korzystania, niemożności korzystania lub też konsekwencji korzystania ze stron Serwisu oraz innych stron powiązanych z nimi odnośnikami oraz za treści lub materiały i usługi, znajdujące się na którejś z tych stron, bez względu na to, z czego wynikają roszczenia oraz bez względu na to, czy Serwis został, czy nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli strony Serwisu funkcjonują nieprawidłowo lub ograniczona jest ich funkcjonalność, iTTv® nie ponosi za to odpowiedzialności. Po zgłoszeniu nieprawidłowości administratorom, iTTv® - w miarę posiadanych możliwości - zobowiązuje się usunąć przyczyny występowania błędów. Treść stron: Strony iTTv® mogą zawierać informacje prezentować przekonania i treści wyrażające indywidualne, subiektywne przekonania autorów. Każdy użytkownik odwiedzający strony internetowe iTTv® robi to dobrowolnie i na swoją wyłączną odpowiedzialność; jeżeli z różnych względów nie powinien lub nie chce oglądać treści takich stron, powinien niezwłocznie je opuścić. Nowe elementy: Wszelkie nowe treści, usługi i materiały publikowane i uruchamiane w ramach Serwisu iTTv® podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. Zmiany warunków korzystania: iTTv® może wprowadzić w dowolnym czasie - bez powiadamiania wcześniej - zmiany w zawartości stron internetowych i ich opisach, niniejszym Regulaminie korzystania z Serwisu, a także w zasadach świadczenia usług wobec użytkowników. Udostępniane przez strony iTTv® materiały informacyjne mogą nie być aktualne; Serwis iTTv® nie jest zobowiązany do ich aktualizacji. Odrębne warunki użytkowania:Niektóre podstrony Serwisu iTTv® mogą posiadać własne warunki użytkowania. W takim przypadku odpowiednia informacja jest publikowana w treści stron lub ich stopce.

5. Informacje i treści otrzymywane od użytkowników:
Dane osobowe: Wszystkie dane osobowe wysyłane do Serwisu iTTv® przez użytkowników, traktowane będą zgodnie z zasadami dotyczącymi Ochrony Prywatności, przyjętymi przez Serwis. Poufność informacji: Wszystkie informacje, materiały oraz jakiekolwiek treści - tekstowe, audiowizualne, inne - nadsyłane, bądź umieszczane na stronach Serwisu przez użytkowników, nie będą traktowane jako poufne i osobiste; Serwis iTTv® nie przyjmuje informacji poufnych ani osobistych od swoich użytkowników. Wykorzystanie treści: Serwis iTTv® oraz podmioty przez niego uprawnione mają prawo dowolnie przerabiać, kopiować oraz wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych - a w szczególności do marketingu i promocji - wszelkie informacje nadesłane lub umieszczone na stronach Serwisu przez użytkowników, przy uwzględnieniu ich praw autorskich. Przechowywanie treści: Serwis iTTv® może dowolnie ustalać, bądź modyfikować - bez powiadamiania użytkowników – zasady i ramy czasowe gromadzenia i przechowywania treści tekstowych, graficznych, multimedialnych i innych, które użytkownicy przesyłają, bądź publikują na stronach iTTv®. Odpowiedzialność za treści: Serwis iTTv® nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub błędne przechowywanie danych użytkownika oraz treści przez niego publikowanych.

6. Odnośniki internetowe i witryny zewnętrzne:
Odnośniki zewnętrzne: hiperłącza (linki) do innych stron internetowych, umieszczone na stronach Serwisu iTTv®, nie są jego częścią. Użytkownik łącząc się z innymi stronami opuszcza strony iTTv® i robi to na własną odpowiedzialność. iTTv® nie bierze odpowiedzialności za treść stron, z którymi jest połączona hiperłączami (linkami), ani za konsekwencje korzystania z nich. Odnośniki do iTTv®: Każdy ma prawo publikować na swoich stronach internetowych hiperłącza do stron Serwisu iTTv®, w ich podstawowej funkcjonalności (przekierowanie na strony iTTv®), pod warunkiem, że strona, na której osadzony jest link: nie zawiera treści, które mogą być obraźliwe, niecenzuralne, niedozwolone i niezgodne z prawem, nie kopiuje treści stron Serwisu, nie stwarza wrażenia, że iTTv® firmuje ją lub jej produkty, nie propaguje fałszywych informacji, związanych z iTTv® i jego usługami i nie korzysta z logo iTTv® bez pozwolenia. Link otwierający stronę Serwisu musi ukazywać ją całą, w niezmienionej postaci, bez użycia tzw. ramek, chyba że zmiany ustalone są w umowie współpracy z iTTv®. Odnośniki o poszerzonej funkcjonalności: Zasady umieszczania odnośników o poszerzonej funkcjonalności muszą być uzgodnione z administratorami Serwisu lub być określone w odpowiedniej umowie zawartej z iTTv®.

7. Postanowienia końcowe:
Treść wiadomości elektronicznych wysyłanych przez Serwis iTTv® oraz instrukcje e-mail, generowane przez system Serwisu, są wiążące na równi z niniejszym Regulaminem. Na użytkownikach łączących się z innego kraju spoczywa obowiązek przestrzegania praw międzynarodowych oraz praw państw, w których treści publikowane przez iTTv® mogą być odbierane. Postanowienia tego dokumentu są wiążące dla wszystkich użytkowników Serwisu i regulują całość relacji – w zakresie korzystania ze stron internetowych iTTv® - pomiędzy nimi i Serwisem, chyba że umowy zawarte z Właścicielami Serwisu stanowią inaczej. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem korzystania z Serwisu iTTv®, obowiązują aktualne przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory mogące wynikać z ich naruszenia rozstrzygać będzie właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce. Wszelkie zastrzeżenia i żądania prawne użytkowników wobec usług oferowanych przez Serwis iTTv® oraz współpracowników mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 1 roku od chwili zaistnienia podstawy do ich zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej, dotyczących korzystania z Serwisu iTTv® oraz interpretacji Regulaminu korzystania, a także w przypadku posiadania wiedzy o naruszeniach tego Regulaminu, prosimy o kontakt z administratorami Serwisu.
Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem


Pomoc techniczna

Masz kłopoty z transmisją zapoznaj się z   warunkami technicznymi 

Polityka prywatności

Jesteś na stronach witryny prowadzonej przez Grupę iTTv®. Dalsze korzystanie z  witryny oznacza wyrażenie zgody i akceptację   regulaminu   oraz   poltyki prywatności 

Prawa autorskie

Witryna chroniona jest   prawami autorskimi